Övning ger färdighet!

Här hittar du inspirerande övningar och material anpassade utifrån elevernas individuella nivåer inom olika läsfärdigheter.

Övningsbanken

Oj, något blev fel!

Bokstavsbingo

Träna bokstavskunskap genom detta roliga bingospel. Vi har skapat bingobrickor i olika svårighetsgrader!

Läsförkunskaper
8
TILL ÖVNINGEN

Bokstavsdomino

I detta dominospel för en eller flera elever tränas bokstavskunskap och kopplingen mellan versaler och gemener. Roligt och enkelt!

Läsförkunskaper
4
TILL ÖVNINGEN

Bokstavsjakt

Träna upp förmågan att göra kopplingar mellan fonem (ljud) och grafem (bokstäver) i denna roliga bokstavsjakt.

Läsförkunskaper
0
Avkodning
TILL ÖVNINGEN

Bokstavskort

Här finns bokstavskort med VERSALER och gemener var för sig och grupperade per bokstav.

Läsförkunskaper
8
TILL ÖVNINGEN

Finns ordet?

Dra två orddelar och sätt ihop till ett ord. Läs ordet och lista ut om ordet finns på riktigt eller inte. Tränar avkodning och ordförråd!

Avkodning
4
Språkförståelse
TILL ÖVNINGEN

Idiomatiska uttryck

Öka språkförståelsen genom att läsa och prata om idiomatiska uttryck.

Språkförståelse
3
Avkodning
Läsförståelse
TILL ÖVNINGEN

Konsonanter & vokaler

Låt eleverna träna vokaler och konsonanter i små grupper genom att bilda ord med hjälp av bokstäver.

Läsförkunskaper
3
TILL ÖVNINGEN

Liknelser

Utöka språkförståelsen genom att läsa och para ihop rätt liknelser.

Språkförståelse
2
Läsförståelse
Avkodning
TILL ÖVNINGEN

Läs & gör

Träna läsförståelse och avkodning på ett lekfullt och roligt sätt. Låt eleverna läsa korta uppmaningar och göra det som står på lapparna.

Avkodning
2
Språkförståelse
Läsförståelse
TILL ÖVNINGEN

Läskort

Läs och para ihop meningar med rätt bild. De går även att använda för att spela memory eller som ett dominospel.

Avkodning
4
Läsförståelse
Språkförståelse
TILL ÖVNINGEN

Motsatsord

Bygg elevernas ordförråd genom att läsa och para ihop rätt motsatsord.

Språkförståelse
4
Avkodning
TILL ÖVNINGEN

Ordbygge

Skapa ord tillsammans genom att sätta ihop bokstäver. En perfekt parövning för att träna avkodning och repetera bokstäver.

Avkodning
5
Läsförkunskaper
TILL ÖVNINGEN

Ordkort - adjektiv

Kort med vanliga adjektiv. Perfekt för att träna avkodning och bygga ordförråd!

Avkodning
2
Språkförståelse
TILL ÖVNINGEN

Ordkort - djur

Här får eleverna träna både sin avkodning och bygga upp sitt ordförråd på ett lekfullt sätt genom att para ihop ord med bild.

Avkodning
6
Språkförståelse
TILL ÖVNINGEN

Ordkort - substantiv

Kort med vanliga substantiv. Perfekt för att träna avkodning och bygga ordförråd!

Avkodning
2
Språkförståelse
TILL ÖVNINGEN

Ordkort - vanliga ord

Kort med vanligt förekommande ord. Perfekt för att träna avkodning och bygga ordförråd!

Avkodning
2
Språkförståelse
TILL ÖVNINGEN

Ordkort - verb

Kort med vanliga verb. Perfekt för att träna avkodning och bygga ordförråd!

Avkodning
2
Språkförståelse
TILL ÖVNINGEN

Rimdomino

Rim är ett kul sätt att träna den fonologiska medvetenheten. Lek med språket med dessa enkla bilder och ord!

Läsförkunskaper
1
TILL ÖVNINGEN

Stavelser - djur

Träna fonologisk medvetenhet, avkodning och ordförråd genom att sätta ihop stavelser till ord med stöd och hjälp av bilder.

Avkodning
4
Läsförkunskaper
Språkförståelse
TILL ÖVNINGEN

Stavelser - vardag

Träna fonologisk medvetenhet, avkodning och ordförråd genom att sätta ihop stavelser till ord med hjälp och stöd av bilder.

Avkodning
1
Språkförståelse
Läsförkunskaper
TILL ÖVNINGEN

Sortera synonymer

Utveckla ordförrådet och öka språkförståelsen genom att arbeta med synonymer.

Språkförståelse
3
Avkodning
Läsförståelse
TILL ÖVNINGEN

Bokstavsjakt utomhus

Träna på att hitta saker som innehåller olika bokstavsljud utomhus - på rasten, på utflykten eller under en lektion utomhus.

Läsförkunskaper
2
TILL ÖVNINGEN

Var hör du ljudet?

I denna övning tränas elevernas fonemiska medvetenhet genom att identifiera var ett visst ljud (fonem) finns i ett ord.

Läsförkunskaper
0
TILL ÖVNINGEN

Räkna ljud (enskilt)

I denna övning tränas förmågan att dela upp ord i enskilda ljud (fonem), sk fonemsegmentering. Det är en viktig färdighet både för läsning och skrivning.

Läsförkunskaper
1
TILL ÖVNINGEN

Räkna ljud (i grupp)

I denna övning tränas förmågan att dela upp ord i enskilda ljud (fonem), sk fonemsegmentering. Det är en viktig färdighet både för läsning och skrivning.

Läsförkunskaper
0
TILL ÖVNINGEN

Klappa stavelser

I denna lek får eleverna träna på att dela upp ord i stavelser. Att vara fonologiskt medveten på stavelsenivå är bra både för framtida läsning och skrivning.

Läsförkunskaper
2
TILL ÖVNINGEN

Ljud i namnet

I denna lek får eleverna träna upp sin fonologiska medvetenhet genom att identifiera enskilda ljud i sina egna och klasskompisarnas namn.

Läsförkunskaper
0
TILL ÖVNINGEN

Förutspå innehållet

Genom att försöka lista ut vad en text ska handla om aktiveras våra förkunskaper och vår förståelse av texten kan därmed öka.

Läsförståelse
0
Språkförståelse
TILL ÖVNINGEN

Sammanfatta texter

Genom att sammanfatta en text med egna ord kan man öka förståelsen.

Läsförståelse
1
Språkförståelse
TILL ÖVNINGEN

Utreda svåra ord & begrepp

Läsförståelsestrategi för att hantera när svåra ord dyker upp i texten. Hur tar jag reda på vad de betyder?

Läsförståelse
1
Språkförståelse
TILL ÖVNINGEN

Inferenser

Att göra inferenser handlar om att läsa information "mellan raderna", och koppla information i texten till den kunskap man redan har.

Läsförståelse
1
Språkförståelse
TILL ÖVNINGEN

Ställa frågor om texten

Läsförståelsestrategi för att under läsningen ställa frågor på innehållet i texten och att reflektera över det lästa.

Läsförståelse
1
Språkförståelse
TILL ÖVNINGEN