Välkommen till Legilexi

Alla barn har rätt att lära sig läsa!

LegiLexi, vårt namn, står för god läsförmåga och vi är en stiftelse med visionen att alla barn ska lära sig att läsa ordentligt under lågstadiet i Sverige. Innehåll tas fram av lärare för lärare, med stöd av forskare inom olika områden. Läs mer om LegiLexi och vår bakgrund här.

Övningsbank

Här finns det massor av inspirerande övningar och material anpassade utifrån elevernas individuella nivåer inom olika läsfärdigheter.

Screening

Kartlägg elevernas läsfärdigheter kontinuerligt och anpassa undervisningen så att alla elever når kunskapsmålen under lågstadiet.

Inspirationsbibliotek

Här har vi samlat artiklar baserat på forskning och beprövade metoder kring läsning, läsinlärning, utmaningar och motivation.