Välkommen till Legilexi

Om oss

LegiLexi är en icke vinstdrivande stiftelse med visionen att alla barn ska lära sig läsa ordentligt innan de slutar lågstadiet. Läs mer om oss här.

Formativ testning

Kartlägg elevernas läsfärdigheter kontinuerligt och anpassa undervisningen så att alla elever når kunskapsmålen under lågstadiet.

Övningsbank

Här hittar du massor av inspirerande övningar och material anpassade utifrån elevernas individuella nivåer inom olika läsfärdigheter.

Inspirationsbibliotek

Fyllt av artiklar om läsningens alla delar och hur man bäst undervisar. Allt är baserat på forskning och skrivet av experter inom varje område.

Läs på en förpackning!

Har du sett att Arlas fil- och mjölkpaket handlar om läsning ur olika vinklar just nu? Att läsa på förpackningar kan vara bra vardagsläsning!

Använd en dator eller surfplatta istället.

Tyvärr kan de inloggade admin-sidorna inte nås med en smartphone.

Vrid din tablet till liggande läge.