Välkommen till Legilexi

E-boken "Lära barn att läsa"

Nu är vår e-bok snart redo att publiceras. Skicka in en intresseanmälan så mailar vi ut e-boken till dig när den är klar.

LegiLexis tester

Kartlägg elevernas läsfärdigheter kontinuerligt och anpassa undervisningen så att alla elever når kunskapsmålen under lågstadiet.

Övningsbank

Här hittar du massor av inspirerande övningar och material anpassade utifrån elevernas individuella nivåer inom olika läsfärdigheter.

Inspirationsbibliotek

Fyllt av artiklar om läsningens alla delar och hur man bäst undervisar. Allt är baserat på forskning och skrivet av experter inom varje område.

Mer läsning hemma!

www.jagharläst.se är en sida som uppmuntrar dina elever att läsa mer och dela med sig av sin läsning på fritiden och under skolloven.

Om oss

LegiLexi är en icke vinstdrivande stiftelse med visionen att alla barn ska lära sig läsa ordentligt innan de slutar lågstadiet. Läs mer om oss här.