Samarbeta med oss!

Jobbar du hos en kommun eller annan skolhuvudman och är intresserad av att inleda ett samarbete med oss på LegiLexi för att förbättra era elevers läsutveckling under lågstadiet? 

Under läsåret 16/17 genomför LegiLexi ett pilotprojekt bland annat med Botkyrka kommun. Vi är redo att släppa in fler innovativa och framåtsträvande kommuner och privata skolhuvudmän. För att bli en av dem gör du en samarbetsanmälan här! 

Genom att låta era skolor använda LegiLexi kan ni få:

  • En bred kvantitativ översikt av läsfärdigheterna hos alla era lågstadieelever
  • Möjlighet att snabbt sätta in resurser där det behövs
  • Ett kvalitetssäkrat testverktyg som är enkelt, tidseffektivt, digitalt och dessutom helt gratis
  • Vidareutveckla det kollegiala lärandet och sprida goda exempel baserat på resultatutvecklingen 
  • Och sist men inte minst lägga tid och resurser på rätt saker: