övning ger färdighet!

Det finns inga genvägar, men vägen behöver inte vara tråkig

Här kommer vi samla ett stort antal övningar som är gjorda av lärare för lärare och deras elever. Innan vi lägger till en ny övning utvärderar vi alltid utifrån ett lärandeperspektiv och ett elevperspektiv. Det ska vara glädjefyllt att lära sig läsa och därför är det viktigt att det också är roligt att öva sina färdigheter. Annars kommer elever med behov av mer övning ge upp och det vill vi inte.

Övningarna är kategoriserade inom de olika läsfärdigheter som definieras i modellen The Simple View of Reading:

The Simple View of Reading, läsinlärning, lära läsa

Övningsbanken är direkt sammankopplad med LegiLexis formativa screening så att du som lärare får tips på övningar för varje elev direkt efter genomförd kartläggning. Övningarna kan och får självklart användas även om du inte genomfört screeningen.

Övningsbanken kommer finnas tillgänglig inom kort. Välkommen då!